Minden tudás, mindenkinek!

Révay András - 2006. július 8. 10:05

Az első előadás 2002. szeptember 16-án hangzott el, a sorozat címét kicsit kétkedve fogadtuk: Mindentudás Egyeteme.

A fanyalgóknak mindjárt egy közmondás jutott eszébe – „Ki sokat markol…” – ám most, a nyolcadik szemeszter végére a bizonytalanságnak nyoma sincs. Ez a tandíj- és vizsgamentes egyetem sikeres lett! Az eredmények összefoglalása alkalmat adott egy kis vissza- és előre tekintésre is.


Az induláskor a cél a magyar tudomány eredményeinek népszerűsítése volt, lehetőleg úgy, hogy már 14 éves kortól kezdődően, mindenki számára megérthető, elérhető tudást közvetítsen - kezdte a beszámolót Sallai László ügyvezető igazgató. Az már viszonylag korán kiderült, hogy 14-18 éves korosztályt nem sikerült úgy „becsábítani” ahogyan a szervezők szerették volna, de mindenki mást igen. A 8. szemeszter előkészítésekor ezért ismét a legfiatalabbak felé fordultak. Megváltoztatták a kifejezetten egyetemi környezetet, annak ellenére, hogy az bizonyos rangot is adott a programnak. A 137. előadásával nyolcadik szemeszterét záró Mindentudás Egyeteme megújult formában és új helyszínen várta hétről-hétre közönségét. A Jövő Háza Teátrumában az újonnan kialakított televíziós forma, párbeszéd-szituációkat teremtett problémafelvető bejátszások, moderátor, az előadás után felkért kommentátor és internetes kérdezők segítségével. Az online közvetítéshez a háttértechnológiai szolgáltatást a Magyar Telekom Képzési és Tudásmenedzsment Igazgatóságának a távoktatás során kidolgozott szinkron kommunikációs módszere adta. Az előadás témájához (az elmúlt félévben allergia, evolúcióelmélet, kombinatorika, cukorbetegség) kapcsolódóan ingyenes vizsgálatokat, szimulációkat, méréseket (allergiateszt, vércukorszint-mérés) kínáltak a bemutatkozó szervezetek. Az előadást – melyhez az Interneten keresztül bárki csatlakozhatott – a közönség szavazása követte. Szeretnék ezt a lehetőséget továbbfejleszteni és előre egyeztetett módon bekapcsolni a középfokú oktatási intézményeket is.


A televíziós nézettségi adatok szakértője, Bozsonyi Károly, a 2005. évi őszi félév adatait hasonlította össze a 2006. évi tavaszival. Kiderült: a nézettség minden társadalmi csoportban nőtt, a fiatalok körében pedig kiugróan javult annak ellenére, hogy tavasszal a kevésbé látogatott délelőtti időszakra került a műsor. A növekedés az átlag fölötti volt a 13-39 év közöttiek csoportjában és az különösen az aktuális témák: villamos energia, madárinfluenza esetében volt szembetűnő. Az ME nézettsége a 2006-os tavaszi félévben, 34%-al a közönségarány 55%-al nőtt a 2005-ös évadhoz képest. A legnézettebb adás a madárinfluenzával foglalkozó előadás volt, melyet átlagosan 250 000 15 évnél idősebb néző látott.


Sepsi Enikő nemzetközi menedzser előbb a Mindentudás Egyeteme új – külföldi bemutatkozásra szánt - nevét magyarázta meg. Az ENCOMPASS (ENCyclopedic KnOwledge Made a Popular ASSet) szó jelentése (lehatárol, körülvesz) jól tükrözi a Mindentudás Egyeteme tartalom-előállítási folyamatát, amikor a „magas tudományból” lekeríti azokat a területeket, melyeket a nagyközönség számára érdekes, szemléletes formában tud a multimédia segítségével közvetíteni. Elkészült az ENCOMPASS programját, vagyis Mindentudás Egyeteme teljes reprezentatív kérdéskörét bemutató angol nyelvű füzet és promóciós film és megindult az idegen nyelvű weboldal is.


Az Élet és Tudomány c. lap főszerkesztője, Gózon Ákos szerint jó házasság jött létre a tudományos ismeretterjesztés egyik legidősebb és a legfiatalabb szereplője között. A lap már az előadások időpontja előtt bemutatja a rövidesen közönség elé álló embert, kutatót, felvillantja a sorra kerülő téma néhány érdekességét. Az újság idén novemberben ünnepli fennállásának hatvanadik évfordulóját és ez jó alkalom a megújulásra. Felhasználják majd a Mindentudás Egyeteme tapasztalatait és új tartalmi elemekkel is bővülni fognak.


Beérett az évek alatt végzett szakmai munka - jelentette ki Fábri György tudományos igazgató. A tudománykommunikáció legjobb európai szakemberei december 4-én konferencián vesznek részt Magyarországon és ennek során megnézik a Mindentudás Egyeteme egyik előadását is. Nyáron a Duna-TV ismétli az elmúlt félév előadásait, a Duna-2-őn pedig a korábbi előadások szerkesztett változatát adják. Új szerződést készítenek elő a köztelevízióval is annak érdekében, hogy a magyar tudomány, a magyar tudósok még hosszabb időben lehessenek jelen a műsorfolyamban. Régóta sürgetett igény, hogy ennek a fantasztikus ismeretanyagnak minél hamarább hozzáférhetővé kell lenni a diákok, a magukat képező érdeklődők számára. Ezért az egészet DVD-n is megjelentetik, ráadásul nem a vágott, televíziós formát, hanem a teljes előadást.

A DVD-csomag az eddigi 7 szemeszter több mint 130 előadásának tematikus válogatása. Egy DVD-csomagot 3-7 azonos témakörbe tartozó előadás (előadásonként 1 DVD) alkot multimédiás formában feldolgozva. Ezen kívül a csomag teljes tartalmi integrációját, a különböző szempontok szerinti felhasználását és a kereshetőséget egy elektronikus (DVD) és nyomtatott kiadvány, az ún. útmutató segíti. A DVD-csomag minden eleme angol nyelven is elkészül.

2006-ban a következő 5 természettudományos téma megjelentetését tervezik: genetika, információtechnológia, egészség, fizika, űrkutatás. 2007-ben folytatódik a kiadás újabb 15-18 témában.

A sorozat első darabja a Genetika c. DVD-csomag, melyben a következő előadások találhatók:
1. Falus András: Génjeink: sors vagy valószínűség? – "Az őssejtig vagyok minden ős"
2. Raskó István: Genetikai időutazás - Az emberi populációk eredetének nyomában
3. Venetianer Pál: Megismerhetők és megváltoztathatók-e a génjeink?
4. Dudits Dénes: A növények szexuális életének molekuláris titkai
5. Szabad János: Anyai öröklődés, anyai hatás

Az ME előadásait feldolgozó DVD sorozat a pedagógusok önfejlesztő, szemléletformáló, ismeretátadó és -szervező munkájához kíván segítséget nyújtani. Cél, hogy a pedagógusok - ismereteik bővítése mellett - tanulóikat felkészítsék a problémaközpontú megközelítésre és erősítsék a tudományosság alapján álló véleményformálást. A csomag az iskolai órákon és egyéb felkészítőkön is jól használható szemléltető modellek és elektronikus szemelvények gyűjteményeként, mely segítségével vizuálisan és auditív módon is megragadható a jelenségek mögötti összefüggésrendszer. A tudomány elvontnak tűnő törvényszerűségeinek modern eszközökkel történő bemutatása az élményszerű tanítást-tanulást segíti, és egyben az általános pedagógiai-módszertani kultúrát is fejleszti. A kiadvány értékét növeli az angol nyelvű megjelenítés, mely egyrészt támogatja a felhasználók nyelvi ismereteinek fejlesztését, másrészt jelentősen hozzájárul a magyar tudomány és a tudományos ismeretterjesztés külföldi bemutatásához.

A tematikus DVD-csomag kereskedelmi forgalomba nem kerül. Terjesztése kizárólag zárt körben, a hazai és a határon túli középfokú oktatási intézmények, valamint a kulturális intézetek, oktatóhelyek és külképviseletek számára történik.

Ha tetszett a cikk, lájkold és írd le a véleményed!