2020. január 22. szerda, Vince és Artúr napja
Történelmi mérföldkő
Révay András
2014.09.11 22:57
Két különböző – bár közös gyökerű – vallás, két külön világ találkozásának lehetnek tanúi azok, aki szeptember 30-ig ellátogatnak a budapesti Olasz Kultúrintézetbe és megtekintik a „Pápai látogatások Izraelbe” című kiállítást. Ötven év történetébe kaphatnak betekintést.

Szimbolikusnak is nevezhető az a pillanat, ahogyan a kiállítás megnyitásakor a két állam, a Vatikán és Izrael magyarországi képviselője köszöntötte egymást. Amikor ilyen eseményekre kerül sor, nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a zsidó világ és a Katolikus Egyház közötti kötelék történelme évezredekre nyúlik vissza, gyökereit pedig magába a Szentföldbe ereszti. A gyümölcsöző kapcsolatok, még ha informálisan is, mindig erősek voltak, és a Szentföldhöz, a három monoteista vallás szülőföldjéhez kötődnek. Ugyanakkor a kettejük közötti kapcsolat nagyon összetett, és nem nélkülözte az olyan időszakokat sem, amelyeket a kölcsönös félreértések és elutasítás jellemeztek.

 Őexcellenciája, Alberto Bottari de Castello, apostoli nuncius a kiállítás megnyitásakor a kezdetekről szólva elmondta: A párbeszéd és a barátság időszaka a 60-as években vette kezdetét. 1964 januárjában került sor VI. Pál pápa történelmi látogatására a Szentföldön, amelynek idén 50. évfordulójára emlékezünk, és amely nyitánya volt egy új korszaknak. Ennek szimbóluma kétségkívül a Nostra Aetate kezdetű, „Az Egyház és a nem-keresztény vallások kapcsolatáról” szóló zsinati dokumentum, amelyet 1965. október 28-án tettek közzé. A dokumentum rendkívül fontos teológiai csomót oldott meg: fölmentette a zsidó népet a Krisztus keresztre feszítésére vonatkozó, kollektív bűnösség vádja alól, véget vetve így az Újszövetség helytelen értelmezésének és a párbeszédet gátoló fő akadálynak. "Jóllehet a zsidó hatóságok követőikkel együtt Krisztus halálát követelték, mindaz, ami az Ő szenvedésében történt, sem az akkor élő zsidóknak megkülönböztetés nélkül, sem a mai zsidóknak nem számítható be." (Nostra Aetate 4,5)

A dokumentum kikövezte az utat a zsidó nép és a Katolikus Egyház közeledéséhez, sajátos légkört teremtett a Szentszék és Izrael Állam közötti diplomáciai kapcsolatok számára. Megnyílt egy új időszak, a két állam közötti kapcsolatok ugrásszerűen megnőttek. Az időszak a tetőpontját II. János Pál pápa megválasztása jelentette, akinek a zsidó nép nagy barátjaként döntő szerepe volt az új periódus megszilárdításában. Ő elismerte a zsidó nép szülőföldhöz való jogát, remélve a konfliktus nemzetközi jog alapján történő megoldását. Kifejezte a diplomáciai kapcsolatok fölvételére vonatkozó óhaját is. Így állt föl 1992-ben az Állandó Kétoldalú Munkabizottság, melynek célja volt, hogy együtt tanulmányozza és határozza meg a közös érdekeket, szem előtt tartva a kapcsolatok normalizálását. A Megállapodás értékét jól jellemzik Yossi Beilin, Izrael akkori külügyminiszter-helyettesének szavai: „Jóllehet két állam közötti politikai egyezségről van szó, mi mindnyájan jól tudjuk, hogy ez a Katolikus Egyház és a Zsidó nép közötti kiengesztelődés történelmi egyezsége is”. A Megállapodás 1993-as ratifikálása óta a Szentszék és Izrael Állam közötti párbeszéd és barátság előrehaladt a megerősödés útján és ezt II. János Pál pápa 2000-es és XVI. Benedek pápa 2006-os zarándoklata tovább táplálta.

Ferenc pápa szentföldi apostoli útjának idén májusban sajátos jelleget kölcsönzött, hogy egyúttal emlékezés is volt VI. Pál ötven évvel ezelőtti történelmi látogatására. Ferenc pápa látogatását a közép-keleti béke iránti vágy szelleme hatotta át. Simon Peresz, Izrael elnöke, így üdvözölte a rezidenciájához érkező pápát: Isten hozta ezt a természetére nézve alázatos, lélekben erős pápát. A béke embere ő és a béketeremtésé, aki a testvériség hídjait emeli minden vallás közé.” A pápa a közel-keleti béke érdekében emelt hangot: „El kell ismerni Izrael Állam létjogosultságát, a béke és biztonság élvezéséhez való jogát, nemzetközileg elismert határain belül. Éppúgy el kell ismerni a palesztin nép szuverén hazához való jogát, azt, hogy joga van szabadságban és méltóságban élni. A 'Két Állam' megoldásnak valósággá kell válnia; nem maradhat csupán álom.” „A kardok adják át helyüket az ekéknek!”

Az apostoli nuncius a jövőről szólva még hozzátette: Néhány kérdés persze nyitva maradt. Folynak a diplomáciai erőfeszítések, hogy elgördüljön az akadály egy gazdasági megegyezés elől, amely kiegészítené az 1993-as Alapvető Megállapodást. Számos kérdés vár elmélyültebb tanulmányozásra, sok a kihívás, amellyel szembe kell néznünk. Ilyenek a Közel-Keleten élő keresztény kisebbségek sorsa, a radikális iszlám feltörése, és mindenekelőtt az antiszemitizmus elleni együttműködés megerősítése. Ez olyan seb, amit az emberiségnek mindmáig nem sikerült begyógyítania. Az Egyház elkötelezetten részt vállal az antiszemitizmus elleni harcban, mert, ahogy Ferenc pápa figyelmeztet, emlékezve a Shoah hatmillió áldozatára: „A Shoah tragédiája az emberi gonoszság mélységének szimbóluma, amikor az ember, hamis ideológiáktól vezérelve, megtagadja minden egyes személy alapvető méltóságát, amely abszolút tiszteletet érdemel, tekintet nélkül származására és vallási hovatartozására.”

Őexcellenciája, Ilan Mor, Izrael Állam nagykövete beszédében megállapította: a húsz évvel ezelőtti egyezmény történelmi mérföldkő volt, nem csupán a Szentszék és Izrael kapcsolatában, hanem a Katolikus Egyház és a zsidók között is. Közel egy évszázaddal korábban, 1904-ben, egy magyar hős, a cionizmus megalapítója Herzl Tivadar találkozott X. Piusz pápával, és támogatását kérte a zsidó állam megállapításához. A pápa kategorikusan elvetette a kezdeményezést, majd a Szentszék teológiai okokra és a valós érdekekre hivatkozva megtámadta az ENSZ 1947-es megosztási határozatát. A zsidó állam megalakulásának első éveiben, Izrael és a Katolikus Egyház közti — gyakran bonyolult — kapcsolatot nem csupán a reálpolitika elvei határozták meg, de a történelmi nyomás is. A történelmi és teológiai fordulat 1965-ben következett: a Katolikus Egyház elfogadta a „Nostra Aetate” nevű dokumentumot, mely forradalmasította a katolikusok állásfoglalását — felmentette a zsidókat a Jézus halála miatti kollektív bűn alól. Ez a vád volt a vallási antiszemitizmus egyik legjelentősebb forrása a történelem folyamán.

1967-ben a hatnapos háború után, látva, hogy Izrael irányítása alá vonta egész Jeruzsálemet és a keresztény szent területeket, a Vatikán pragmatikus megközelítésű párbeszédet alakított ki Izraellel, hogy megoldja az országban élő keresztények mindennapi gondjait. Az „Izraeli Állam” kifejezést először 1984-ben tartalmazta olyan dokumentum, amit aláírt a Pápa, egyúttal elismerték a zsidók és Izrael közti történelmi vallási köteléket. Az elmúlt 20 évben Izrael és a Szentszék kapcsolata átesett megértéssel teli és haladást hozó időszakokon, de olyanokon is, melyek nehézségekkel jártak. Ennek ellenére a nyitott párbeszéd végig fennmaradt. Idén lehetővé vált a Gazdasági és Pénzügyi Egyezmény befejezése, amely tulajdonjogokkal és adózással kapcsolatos kérdéseket tárgyal. Lehetőség kínálkozik a jövőbeni kapcsolatok áttekintésére és tervezésére is. Mi, keresztények és zsidók hosszú utat jártunk be az elmúlt 2000 évben - a csupán 100 évvel ezelőtti elutasítástól és a tagadástól, a jelenlegi elfogadásig, párbeszédig és barátságig. Ma a kapcsolatok Izrael és a Szentszék között kölcsönös tiszteleten és párbeszéden alapszanak, és bár még várnak ránk kihívások jelentős előrelépéseket tettünk. Ferenc pápa idei útja Izraelbe a negyedik pápai látogatás volt. Különös jelentőséggel bírt ez az utazás, hiszen ez volt a Pápa első hivatalos látogatása Olaszországon kívül. Az ő antiszemitizmust bíráló erős szavait — „közös gyökereink miatt egy keresztény nem lehet antiszemita” — el kell terjeszteni a világ legtávolabbi szegleteiben is.

A keresztények Izraelben teljes jogokkal rendelkező egyenlő polgárok, képviselettel rendelkeznek az izraeli parlamentben és minden szakmában. Biztosított számukra a vallásszabadság. Izrael az egyetlen közel-keleti ország, ahol növekszik a keresztény népesség. Az országban élő keresztény közösség lélekszáma az 1948-as 34 000 főről 157 000-re emelkedett. Ez erős kontrasztot mutat a Közel-Kelet többi országának keresztény közösségeiben zajló folyamatokkal, hiszen ott folyamatos támadások, üldözés és fenyegetettség alatt állnak. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy Magyarországról és az egész világról minden keresztényt meghívjak, tekintsék úgy a pápa látogatását, mint a hívőknek szóló üzenetet, egy olyan lehetőséget, amellyel a Szentföldre való zarándoklásában követhetik őt.

Kapcsolódó témák
Blog ajánló
Egy nap a városban Hivatalosan is gőzgombóc-őrület van Budapesten, a kínálat nagyon szűk
Lehet, hogy lemaradtál róla, de a helyzet az, hogy kitört a gőzgombóc-láz. Nem tudni, hogy a síelős szezonnak köszönhető-e, hogy a hütték csemegéjét kívánja a budai-pesti nép, mindenesetre ez az igazság. Kevés hely árul gőzgombócot, én konkrétan kettőről tudok. Az egyik az Édesmindegy, ahol a Facebookra hivatalosan is kiírták, hogy naálljonmegamenet, akkor mostantól csak előrendelésre lehet gőzgombócot rendelni, nyilván azért, mert különben mindent felzabálnánk egy perc alatt, és nem maradna másoknak. A másik ilyen hely a Másik Bolt a Kós Károly téren, a Wekerle telepen. Tudom, megint róluk írok, biztosan meg is kapom értem a magamét. De mit tegyek, ez a helyzet, törzsvendég lettem annak ellenére, hogy vagy ötven kilométerre lakom tőlük. De egy olyan helyet nem lehet nem szeretni, ahol a dió piros, a cseresznye sárga, a falon pedig ott vannak a történelmi személyek utolsó órái, régi villákkal ábrázolva (nyakazás, vaddisznó ésatöbbi). A gőzgombócról elmondok néhány, és egyáltalán nem evidens dolgot. Az egyik az, hogy lehet házilag fabrikált, kondérra tett szúnyoghálóval, meg az azt lefedő fedővel kísérletezni, de ha nagyban akarod űzni, akkor venned kell egy gombócgőzölőt. Ennek ára 400-500 ezer forint között van, és nem valami kifinomult cucc. Alul egy tálban fő a víz, felül a gőze bejárja az üveggel leválasztott, rácsokkal szabdalt teret. Senki nem tudja, miért 400 ezer forint mindez, hacsak az nem, aki megélt már ilyen gőzgombóc-mániát, mint ami most van a fővárosban. Főleg ha azt nézzük, hogy a gép nem képes minden körülmények között meggőzölni tésztát, simán nyersen hagyja, ha nem ügyeskedünk. Hogy lehet ez? Úgy, hogy az ilyen gépek nagy része fagyasztott, előre elkészített gőzgombócokat melegít csak fel, mint a hütték csemegéit. Fábi, a Másik Bolt tulajdonosa természetesen beszerzett használtan, olcsóbban két ilyen szerkezetet. Eleinte itt is a szúnyoghálós módszerrel kísérleteztek, de egy idő után tudták, hogy ez nem mehet tovább, ha naponta szeretnének ötnél több embert is kiszolgálni (volt is kétfelvonásos botrány is már a boltban, amiért elfogyott a gőzgombóc, mire a város másik feléről odazarándokolók odaértek). “Mennyi idő alatt hozza vissza az árát egy ilyen gép?” - kérdeztem. “Két nap” - válaszolta gondolkozás nélkül Fábi. Vendéglátóiparról beszélünk, a két éves megtérülések birodalmáról. Persze a Másik Boltban nem fagyasztott gombócokat melegítenek, mint minden jó helyen, itt is a jó alapanyagokról és a kísérletezésről szól a dolog. A hagyományos gőzgombócban nagyon sűrű és savas-ízletes szilvalekvár, ráöntve édes, behízelgő vaníliasodó és mák / karamell foglal helyet, a tészta pedig egyszerre nyúlik és tartja magát, baromi jó cucc. 1500-rt az alap verzió, de van többféle édes is. CSAK HÉTVÉGÉN készül, szombat déltől vasárnap este hatig lehet gőzgombócolni, előtte hívjátok fel a boltot, nehogy lyukra fussatok. De jó hír, hogy hétvégén a boltban olyan élet van, olyan jó hangulat, hogy érdemes is ellátogatni ekkor külön, a hely általános hangulatáról itt írtunk. A Másik BoltCím: 1192 Budapest  Kós Károly tér 13.
Egy nap a városban Tényleg őserdőt építettek egy belvárosi udvarban - Twentysix
A pesti belső udvaros bérházak alternatív felhasználása nem idegen a várostól. A romkocsma-kultusz kitermelte már a színházteremmé avanzsált udvarokat, de erdőt is láttam már kinőni így: a Grandio Hostel udvarán valóban a földből nőttek ki a csemeték, de dzsungel helyett ott inkább csak olyan érzésem volt, mint amikor kivágnak egy erdőt, és pár évvel később a helyén elkezdenek nőni a csemeték. Ha viszont belépünk a Király utca 26.-ba, az egykori V.A.M. Design Center épületébe, eláll a szavunk. Mindenki, aki először lép be, megáll, és csak néz egy ideig. Banánfa, fikusz, begónia, pálma, meg még egy csomó növény, “simán nagy” és “baromi nagy” kivitelben - van, amelyik több mint 70 éves -, behálózzák a helyet, takarják ki előlünk a kiálás egy részét, akárhová állunk. A belső udvarba fentről egy hatalmas csillár lóg be, ami valahogy ezt az egyébként is grandiózus teret még grandiózusabbá teszi. Hangyaként érzem magam, ha felnézek. Ilyen a tér a hely saját fotóin, a gangról lőve: De lentről ennél sokkal zöldebb: Este: Szerda este léptem be először, és igyekeztem a hozzám lépő felszolgálóra koncentrálni, aki nagyon kedvesen elmondta, hogy tele vannak, de a bárpultnál üldögélhetek. Az asztaloknál a dress code a kinyalt volt, ahogy körülnéztem, én viszont a hideg ellen inkább hegymászónak öltöztem (városi sétaprogramot szerveztem magamnak). Mivel voltak szabad asztalok, úgy éreztem, hogy gyakorlatilag ki vagyok küldve, nagyon udvariasan és finoman. De nem hagyott nyugodni a dolog. Másnap elmentem kora délután, kipuhatolni, hogy jó volt-e a megérzésem, nem akartam elhamarkodottan ítélkezni, nektek meg az első benyomás alapján írni valami hülyeséget. Megint csak sokan voltak, de azért nem annyian. Ilyenkor reggelihez lezárják az őserdőt (csak a vécékhez lehet hátramenni), és az oldalt található shopot nyitják meg. Itt kapott helyet a konyha is, valamint a péksütis rész, na meg egy csomó dizájndarab, tálak, tányérok, illatok (az Awen magyar illattervező márkája, aki saját, személyre szóló illatot is készít megrendelésre). Csakhogy annyian voltak, hogy az őserdő egy részét is megnyitották. Megint sétálgattam bent, mint valami parkban, tátottam a számat, egy hölgy odalépett hozzám olyan mosollyal, mintha ezer éve ismernénk egymást (előző este is megtette, de aztán, miután megkapta az infót, hogy nincs asztal, suhant is tovább). Fejemben felvillant a “felismert” lámpa, főleg miután elkezdett körbevezetni a helyen. Nem csak úgy, hogy hol üljek le, és mindjárt jön a kollegina, hanem hogy rendesen idegenvezetést kaptam. Egy ponton már rákérdeztem: “bocsi, de te tudod, hogy mivel foglalkozom, ugye?” Nagyon zavarba jött szegény, és elpirultan mondta, hogy ne haragudjak, tök ciki, de fogalma sincs. Ekkor meg én jöttem zavarba, de tudnom kellett, látnom kellett a reakcióját. “Komolyan azt mondod, hogy ha meglátsz egy érdeklődő vendéget síruhában, tartasz vele egy tíz perces sétát a helyen?” - le voltam döbbenve. Mint kiderült, ő Poisson-Angeli Barbara, a hely megálmodója, és az egyik tulajdonos. A reakcióját látva elhittem, hogy így van. Fél nap alatt az első benyomás átalakult a gyökeres ellentétjévé. A hely egy laza, kedves, kötetlen központnak tűnt már, ahol jógateremben váltják egymást a programok, hátul rendezvényteremben lehet közösen főzni, a shopban pedig teljesen nyitott konyhában szorgoskodik a nyitott tekintetű, láthatóan elhivatott olasz séf. A kínálatról nem sokat szóltam, de egyelőre nem is sokat tudok. Vacsorázni ugye nem tudtam, a vacsoraétlap délután nem elérhető, ebéd pedig csak később lesz. Így választhattam reggelit, amit meg is tettem: Kiváló volt, de a vacsoráról nem sokat árul el. A céklás hummusz az egyik legjobb, amit a műfajban ettem (úgy tűnik, Budapest lassan hummusz-nagyhatalom lesz, annyi az izraeli/arab konyha már), fantasztikus, rengeteg fajta olivabogyó, tiszta ízű labneh és egy buggyantott tojás. Kellemes volt, látszott, hogy az alapanyagokra nagyon figyelnek, és a konyha igényes, de mást nem tudtam ebből megállapítani. Ja igen. A kávéjuk is jó, kilencpontos (tízből) olasz fajta. A Twentysix, aminek a neve egyszerre utal a házszámra (meh), és a bent uralkodó, a fák számára ideális állandó hőmérsékletre (hű), egy nagyon sok arcot felmutató hely. Multifunkciós tér, étterem, reggeliző, kávézó, shop, sport-stúdió, közösségi tér. Ha semmit nem akarunk, vagy tele van a hely, akkor is menjünk be szájat tátani. Barbara ötlete, a Király utcai dzsungel ugyanis fantasztikus ötlet volt, aminek az igényes megvalósításához szerencsére voltak kellő tőkével beszálló befektetők is. Szombatig minden asztaluk foglalt, de reggelizni még mindig érdemes. TwentysixCím: 1061 Budapest Király utca 26.(A fogyasztást természetesen szokás szerint fizettük, nem is engedtük volna másképp, a kínos szitu ellenére)
Városlátogatások Egy nap Splitben – One day in Split
Egy nap Splitben – One day in SplitHorvátország második legnagyobb városa, Közép-Dalmácia igazgatási és gazdasági központja. Az ókori város számos gyönyörű látnivalót kínál az érdeklődők számára.Egy kis történelem:Történészek szerint a település neve a görög aszpalathosz (tüskebokor) szóból származik és némi római hatásra lett az olasz Spalato, végül ez módosult Split-re. A római uralmat megelőzően görögök lakták a helyet, de igazi várossá Diocletianus római császár idején vált. Az uralkodó hatalmas palotát építtetett a tengeröbölhöz, melyet a négy égtáj felől a Tengeri, az Arany, az Ezüst és a Bronz kapun keresztül lehet megközelíteni. Lemondása után a császár ide vonult vissza, itt töltötte „nyugdíjas” éveit. Az impozáns épületerőt sugárzott és biztonságot jelentett, ezért egyre többen telepedtek meg itt.A palota körül alakult ki a későbbi város, melynek fordulatokban gazdag történelme során többször is kapcsolódott a magyar történelemhez. 1105-ben a város behódolt Könyves Kálmán magyar király előtt, aki katonai beavatkozás nélkül szerezte meg az uralmat. A magyar uralkodó esküt tett Split szabadságjogainak a megtartásáról, a város polgárai pedig hűséget fogadtak a magyar királynak.Később Velence foglalta el a várost, majd II. Béla hadjáratát követően közel harminc évig újra magyar fennhatóság alá került Split. A tatárjárás idején ide menekült IV. Béla, itt vannak eltemetve leányai, Katalin és Margit.Látnivalók:Split óvárosa lényegében az egykori Diocletianus-palota falai között található. Az egész történelmi negyed felkerült a Világörökség listájára.A történelmi falak között is eluralkodott a mediterrán hangulat, a belváros szűk, labirintusszerű utcáin és sikátoraiban pezsgő élet zajlik. A kétezer éves műemlékek között számos kiülős étterem, kávézó és pizzéria működik, ahol ki lehet próbálni a helyi ételkülönlegességeket és a hűsítő söröket. A pénztárcánkra nem árt vigyázni, itt nem is annyira zsebtolvajoktól kell tartani, a helyi árak olyanok, hogy az gondolja az ember, hogy a császári palota felújítására gyűjtenek.Apropó, mit gondolsz, hogy Horvátországban miért isznak a turisták szinte kizárólag bort vagy sört? bor – vino - sör – pivo - üdítő - osvježavajuće piće.A kikötő is pazar látvány nyújt, érdemes itt is egy kellemes sétát tenni.Nézzünk meg egy videót: https://www.youtube.com/watch?v=apUvj5aoipY                                                                                              Készítette: vinpet
Városlátogatások Kefalonia
Kefalonia, az érintetlen természet csodájaKefalonia a Jón tenger legnagyobb szigete, melyet már Homérosz is megemlített az Iliászban. A zöldellő hegyekkel és dombokkal tarkított sziget az elmúlt évszázadokban volt török, velencei, angol, francia uralom alatt, majd 1864-ben csatlakozott Görögországhoz.Szinte minden turisztikai tájékoztató hangsúlyozza, hogy itt forgatták Louis de Bernières angol író regényéből készült, „Corelli kapitány mandolinja” című filmet Nicolas Cage és Penelope Cruz főszereplésével. A forgatási helyszínek Sami város kikötője valamint Komitata falu voltak. A fővárosban látható egy katona szobor, melyet előszeretettel fényképeznek a látogatók, de az nem a híres kapitányt ábrázolja.Kefalonia a csend a béke szigete, még nem árasztották el a turisták, ezért kiválóan alkalmas pihenésre, kikapcsolódásra. A sziget természeti látványosságai a Kathavothres víznyelő a káprázatos Melissani tavasbarlang és a Drogarati cseppkőbarlang is részei a sziget természeti kincseinek.Argostoli:Argostoli, a főváros trópusi hangulatú pálmafákkal övezett főutcáján egymást érik az éttermek, kávézók és ajándékboltok. Itt található a sziget legnagyobb kikötője, mely óceánjáró hajókat is képes fogadni.A kikötő fekete és fehér gyöngykavicsokkal kirakott parti sétánya minden napszakban gyönyörű. A halászok itt kínálják frissen fogott zsákmányukat eladásra.Sétáljunk vagy kis-vonatozzunk a fővárosban:Nézzünk meg egy videót a városról és hallgassuk meg a kikötőből elhajózó óriáshajó búcsúdalát.https://www.youtube.com/watch?v=AoS3lDAToYIhttps://www.youtube.com/watch?v=VQ_jiVA4HR8                                                                                                              By vinpet
Partnereink


Keress bennünket a Facebookon!