2024. május 26. vasárnap, Fülöp és Evelin napja
A múlt irányt szab
Révay András
2016.02.02 22:48
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata Tom Lantos magyar származású amerikai kongresszusi képviselő munkásságát elismerve, és tisztelete jeléül kezdeményezte, hogy közterületet nevezhessen el a politikusról. Ezt a Fővárosi Önkormányzat jóváhagyta. A terület a Révész utca és Viza utca között, Tom Lantos egykori iskolája, a Berzsenyi Dániel Gimnázium szomszédságában helyezkedik el.

A rendezvényen, melyet a képviselő születésnapján, február 1-én tartottak, megjelent Colleen Bell az Amerikai Egyesült Államok nagykövete, az Európai Unió országainak számos magyarországi nagykövete, megbízott képviselője, a Tom Lantos Intézet igazgatója, a Berzsenyi Dániel Gimnázium pedagógusai és diákjai, Tom Lantos barátai és tisztelői. Dr. Tóth József a XIII. kerület polgármestere ünnepi beszédében Tom Lantos kerülethez kötődését ismertetve kiemelte: névadásunkkal egy kiváló ember munkásságát ismerjük el és mély tiszteletünket fejezzük ki elévülhetetlen érdemei előtt. Olyan személyről nevezünk el közterületet, kinek életében egy fontos szakasz kapcsolódott a XIII. kerülethez. Itt lakott, ide járt gimnáziumba. Hazafias családban nőtt fel, 1944-ben csatlakozott a földalatti ellenálláshoz. Egész életére meghatározó volt Raul Wallenberggel való találkozása. Az embermentő tevékenység hősiességét elismerve érte el azt, hogy Washingtonban a Capitoliumban felállították Wallenberg mellszobrát. Tom Lantosnak köszönhető az is, hogy 1990. március 15-én, ugyanott, Kossuth Lajos is szobrot kapott. Egész élete során felemelte szavát az emberi jogok és a polgári szabadság értékeiért. Választott hazájában 1981-től haláláig volt az Egyesült Államok Képviselőházának tagja. Sokat tett országaink kapcsolatának javításáért. Sokan megkérdezik, miért kell újra és újra felidézni a múltat? A múlt velünk él, gondolkodásunkban, erkölcseinkben, teteinkben. Irányt szab cselekedeteinknek. A nem tudás nem segít, sőt, gátolja a felnövekvő nemzedék társadalmi tisztánlátását. Akadnak, akik azt gondolják, a véres múlt messze van. De nem olyan régi még, ami 1944-ben történt, itt a kerületben, a nyilas rémuralom napjaiban. Nekünk, demokratáknak elég erősnek kell lennünk, hogy ma is ellen merjünk állni a nyilas gondolatoknak. Akkor, az a mozgalom gyilkos támadás volt a humánum, minden keresztény érték ellen. Mai híveiknek egységes választ kell adnunk, hogy nem, többé soha! A Tom Lantos által képviselt eszmék melletti kitartásunkat jelzi, hogy ez a kerület 2018-ban, az ő 90. születésnapján szobrot is állít majd neki – fejezte be beszédét a polgármester.

Tom Lantos leánya, Katrina Swett Lantos és Simonyi András, Magyarország korábbi washingtoni nagykövete együtt ismertették azt a levelet, melyet Joseph R. Biden, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke küldött az ünnepségre. Levelében az alelnök – egyebek mellett – arról szólt, hogy a hosszú évek alatt, amíg Tom az Egyesült Államokban élt, soha nem felejtette el magyar gyökereit. Sokszor mesélt budapesti életéről, ezért teljesen helyénvaló hogy ez az utca, amely iskolája előtt halad, mostantól az ő nevét viseli, immár az idők végeztéig. Tom azt szokta mondani „a civilizáció burka hallatlanul vékony, mi vagyunk annak védelmezői és soha nem nyughatunk.” Egész életét arra tette fel, hogy harcoljon a gonosz ellen, amelyet közvetlenül ismert és hogy védelmezzen mindenkit, akik ettől a gonosztól szenvedtek. Így tudjuk életben tartani mindazok emlékét, akiket ugyan elveszítettünk, de akik értelmet is adtak a két szónak „soha többé”. Talán ez a legméltóbb emlékmű, amellyel tisztelgünk Tom Lantos és azon dolgok előtt, amelyekért életében oly sokat tett.

A levelet Simonyi András még azzal egészítette ki, hogy Tom Lantos gerince acélból volt! Mélyen szerette Magyarországot, ugyanakkor büszke volt arra, hogy fogadott hazájában milyen magasra emelkedett. A Kongresszusban végül a Külügyi Bizottság elnöke lett. Egész életét annak szentelte, hogy a világ ne feledje az ártatlan százezrek legyilkolását, de a megmentőket se!

 Csodálatos amerikai és csodálatos magyar volt, emlékezett vissza Tom Lantosra az Amerikai Egyesült Államok nagykövete, Colleen Bell. Ő egyformán Magyarország nyeresége és Amerika nyeresége is volt. Kaliforniai választókerületében egymás után tizennégyszer választották képviselőnek! Lantos képviselő úr egész életében büszke magyar, és Budapest büszke fia maradt. Születése révén magyarként, és elkötelezett amerikaiként mindkét hazája javáért dolgozott, és azon munkálkodott, hogy erősítse kapcsolatokat, melyek Magyarországot a Nyugathoz fűzik; hogy elhozza ide azt a stabilitást, biztonságot és jólétet, amelyet szülőhazájának és szülőnemzetének kívánt. Számára az Amerika és Magyarország iránt érzett szeretete egyáltalán nem versengett egymással - Tom Lantos, mint én is, hitt abban, hogy szövetségesekként és barátokként országaink boldogulása összekapcsolódik – erősítette meg a nagykövet.

Tom Lantos (Lantos Péter Tamás) a Szent István park 25. szám alatti házban élt a nyilas borzalmak idején. Ebben a házban tudta meg, hogy majdnem az egész családját elvesztette. 1938. és 1946. között a Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulója volt. 18 évesen amerikai ösztöndíjat nyert, majd ezt követően választotta új hazáját. 2008. február 11-én bekövetkezett halála után az Egyesült Államok Kongresszusa állandó jelleggel létrehozta a Tom Lantos Emberi Jogi Bizottságot Magyarországon, majd 2011. április 13-án megalakult a Tom Lantos Intézet. A névadó ünnepség az emlékkő leleplezése után a kerület Önkormányzata által a lakóház falán 2008-ban elhelyezett emléktábla megkoszorúzásával folytatódott. Itt a családtagok, a diplomaták és a kerület vezetői mellett tisztelői, a róla elnevezett intézet képviselői, valamint a gimnázium diákjai, tantestülete és a környék lakói is elhelyezhették virágjaikat.

Kapcsolódó témák

Amint azt az első részben már szomorúan megállapítottuk, az idei UTAZÁS kiállításon tapasztalható változások nem sok örömre adtak okot. De mindazok, akik valóban azért jöttek ki ide, hogy használható, gyakorlati utazási tanácsokhoz jussanak, mégsem távoztak üres kézzel. Tartozunk az igazságnak azzal, hogy megállapítsuk, a hazai díszvendég, Gyula és Békés Vármegye igazán kitett magáért! A pultjaikon rengeteg, részletes, írásos anyag várta az érdeklődőket, és a szórakoztatásukról is gondoskodtak.

(Ut-2024-1) Igen, tudjuk, fölösleges azon tépelődni, hogy körülöttünk minden megváltozik. Így volt ez, amióta ember él a fölön – sőt már annak előtte is! A szomorú csak az, amikor látjuk, hogy amit szeretünk, nem az előnyére változik, ez pedig sajnos igaz a 46. budapesti UTAZÁS Kiállításra is. Sejtették a szervezők is, ezért a szó mellé egy külön + jelet tettek, hangsúlyozták is erősen a plusz szócskát, elsorolva: mi minden egyéb társult hozzá az idén. Így viszont a „plusz” vált dominánssá! A megszokott „A pavilon” kétharmadát, biciklipálya, lakóautó dömping, és bazárárusok csapata töltötte fel. Az igazán fontos, nagy, ismert, magyar utazási irodák közül egyetlen egy sem volt jelen!

Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében a Budapest Brand nZrt. és a Magyar Cukrász Ipartestület idén egy különleges tortapályázatot hirdet Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 150. évfordulójára. Célja egy olyan ünnepi tortával tisztelegni Budapest születésnapja előtt, ami alapanyagaiban a múltat, megjelenésében a jelent képviseli.

Már 45 éve, hogy a Szent Korona újra és végérvényesen hazatért. A Magyar Királyi Koronaőrök Egyesülete azóta minden ötödik évben megünnepli ezt az eseményt. Idén január 6-án tartottak ünnepi megemlékezést Budapesten a Belvárosi Nagyboldogasszony Templomban, melyen részt vett David Pressman, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete is.

2022.11.06 20:39

Ez a kopott ház Budapesten, a XIII. kerületben, a Hun utca és Lehel utca sarkán áll. Bármelyik irányból is jönnénk, elmegyünk mellette, nincs miért felfigyelni rá. Most néhány napig ez másként lesz! A Hun utcai oldalon, a ház falán emléktábla van – egy ideig még friss koszorúk díszítik. Illyés Gyula születésének százhuszadik évfordulóján helyezték el őket, a XX. századi magyar irodalom egyik legnagyobb alakja ebben a házban élt és dolgozott.