2018. december 10. hétfő, Judit és Loretta napja
Szimbólummal ábrázol
Révay András
2018.09.19 17:56
Az Ars Sacra fesztivál keretében nyílt meg Jakobi Anna festőművész kiállítása a Budai Klub-Galériában. Az „Égre néző profán világ” című, a művész új képeit felvonultató tárlat 2018. október 16-ig, hétköznap 14-18 óráig látogatható Budapesten a XI. Budafoki út 9-11-ben.

Jakobi Anna művészetének hatását jól jelzi – állapította meg a kiállítás megnyitásakor Feledy Balázs művészeti író – hogy az esemény iránt a képzőművészet barátai mellett igen széles értelmiségi kör érdeklődik. Annak ellenére, hogy benne vagyunk az Ars Sacra országos fesztivál időszakában, naponta több kiállítás is nyílik, ennél a kiállításnál a Budai Klub Galéria terme megtelt látogatókkal. Nem kell feltétlenül egyházi értelemben vett hit a szakrális művészeti alkotás létrehozásához. A szent dolgoknak a művekben való feloldódása, lényegítése elegendő hozzá. Korábban sajnos kettészakadt a művészet és „egyházművészet”. Az egyházak nem találták meg a kézfogás lehetőségét a magyar művésztársadalommal. Most viszont olyan képekkel találkozunk, melyek eleget tesznek a megkívánt feltételnek.

 Nagyon biztos értékelvűség mellett építi saját személyiségét 0Jakobi Anna és erre épül egész pályafutása is, akár grafikát készít, akár fest. Nála az emberség és a művészet lényegi egységben mutatkozik meg, Ő kivetíti magát, a saját belső személyiségét azokra a művekre, melyek most ezeken a falakon is láthatók. Elmondható róla, hogy összművészeti érdeklődésű, a képei is összművészetiek, zene és irodalom egységesül bennük. Belső, emberi, morális tartása, írásaiban is megmutatkozik, mert emberként és festőművészként is ugyanazok a dolgok foglalkoztatják. Az emberi kapcsolatok, melyek hol működnek, hol működésképtelenek. Minden kiállításának címe van, volt ilyen, hogy „Etűdök szomorúságra és dáridóra”, „A lélek jelbeszédei”, „Emesék álmai”.

A mai: „Az égre néző profán világ” kissé ellentmondásos. Őszinteség, hazugság és sokféle emberi viszonyulás is lehet benne. A világ értelmezése, a bánat és öröm, a csalódás és a felszabadultság, az egyedüliség, a magány – ezek mind nagyon fontos motívumai a képeknek. Jakobi Anna nagyon erősen önvizsgáló művésztípus, aki nem kívülről halad befelé, inkább belülről halad kifelé. Azokat az érzéseket festi meg, amik belül foglalkoztatják. Voltak művészek már a harmincas években, akik a belülről táplálkozó szürreális kifejezésmódnak nagy fontosságot tulajdonítottak. Kivetíteni, ami a lélekben látható! Ilyenek ezek a képek is. Nem a körülöttünk látható dolgok vannak „lefestve”, ugyanakkor egyik sem absztrakt, értelmezni tudjuk a látványukat. Érezzük, hogy itt valami más tartalmiságról is szó van. Figurális, de mégis, lényeges a jelek szerepe minden képen.

A szimbólumok tudatosak. Mindent valamilyen szimbólummal akar ábrázolni. Lehet, hogy ez a folklórból töltekezik, lehet, hogy a klasszikus szürrealizmusból, de valamilyen módon rá jellemző, egyénivé alakul. Nagyon elmélyült szemlélődést követően válnak alkotásokká, a lényegük az egyesítésben jelölhető meg. Nem az ösztönös útját képviseli a szürreálisnak, nem úgy vetíti ki, hogy ösztön és absztrakció, hanem mindez nagyon tudatos. Egyetlen vonal sem véletlen a képein! A színek nem olvadnak össze – és ez érthető, hiszen kezdetben grafikával indult. A színek mozaikszerű építkezése jellemzi ma is. Az elmélyülés, elmerülés az etikai és biblikus kérdésekben lényeges, mert belőlük türelmes festésmóddal párosult meditatív világ jön létre.

 Képeinek többsége szimmetria alapján épül föl, de az nem jelenti azt, hogy a kép két oldala tükörkép lenne. Érdekes meditatív elemzésre ad lehetőséget. A Barbie jelenség például ennek az elüzletiesedett konzumtársadalomnak borzasztó jelképe, míg egy másik oldalon szinte egy fohász tárul elénk. Ezen a kiállításon különösen „Az úr érkezése” érdemel fokozottabb figyelmet. Egész más formai megoldás, mint a többi. Máshol sok apró formából építkezik, míg itt egy tömör, misztikus képet látunk. Az árnyék a felhővel nagyon különös. Hosszú ideig kell a kép előtt állnunk, amíg kiderül az irodalmi vonatkozása, hogy mit is akar számunkra mondani, Hasonló az Ádám – Éva jelenség is, a kiűzetés után. A Bárkára várók kép pedig – furcsa módon – valami nagyon aktuális tartalmat is hordoz. Ebben a világban mi is bárkára várunk a szellemiséggel való kapcsolatunkban, de tudjuk: sokan várnak bárkára. Márpedig az izgalmas művészet aktualizáltan is értelmezhető és egyetemesen is!

 

 

Kapcsolódó témák

Két bolgár művész, egy szobrász és egy festő alkotásaiból nyílt közös kiállítás a budapesti Bolgár Kulturális és Tájékoztató Központban. Kettőjük együttes bemutatkozása cseppet sem véletlen, művészi felfogásukban ugyanis határozott rokonság figyelhető meg.

A budapesti Koreai Kulturális Központ látogatói már megszokták, hogy az itt megrendezett kiállítások mindig valamilyen különlegességet állítanak a középpontba. Nincs ez másként most sem, az Eszterházy Károly Egyetemmel közösen létrehozott, és december 16-ig látható YATOO című kiállítás esetében sem.

A Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításain a 19. századi anyag mindig is fontos helyet foglalt el az épület legreprezentatívabb, első emeleti termeiben. Harminc év után ezt az állandó kiállítást most új szempontok szerint újrarendezték. Ráadásul a jól ismert remekművek mellett, közel egyharmad részben, olyan alkotásokkal is bővült, amelyeket eddig csak ritkán láthatott a közönség.

A szakembereket és a közönséget is egyaránt meglepő eredmény született a 2016-ban már huszonnegyedik alkalommal meghirdetett, „Az év természetfotósa” pályázat értékelése során. A pályázat történetében mind ez idáig soha nem fordult elő, hogy a rangos szakmai versengés úgy a felnőtt, mint az ifjúsági kategóriában kettős győzelmet hozott volna!

2016.10.30 20:35

Melyik városban van hazánk egyetlen diadalíve, hol találtak nálunk múmiákat, hová érkezett annak idején az első vonat, az első dunai gőzhajó és az első villanyvonat? Hol van Magyarországon a legnagyobb tokaji bor gyűjtemény? Mindezeken kívül még számos hasonló kérdést tehetünk fel, de talán már ennyiből is kitalálható: Vácról van szó.

Blog ajánló
Városlátogatások Fót - A Szeplőtelen Fogantatás római katolikus templom
A Szeplőtelen Fogantatás római katolikus templom (Szent István templom):Fót legjelentősebb műemléke, a 1825-55 között épült romantikus stílusú templom.Gróf Károlyi István olyan templomot kívánt építtetni, amely egyben családi temetkezőhelyül is szolgál és a tervek elkészítésére Ybl Miklóst kérte fel.A magyar romantika legjelentősebb alkotása, két egymás fölé épített templomból álló négytornyos, háromhajós, monumentális építmény. A homlokzaton a Szeplőtlen Szűz 3 méter magas szobra látható.A templom három hajója közül a középső mennyezete kazettás, aranyozott gerendázattal készült.A két oldalhajó egy-egy mellékoltárhoz vezet, a bal oldali oltárkép a sárkánnyal viaskodó Szent Györgyöt, a jobb oldali Szent Franciskát ábrázolja.A középhajóból márványlépcső vezet fel a szentélybe, melynek boltozatát és oldalait freskók díszítik.A főoltár képe a Szeplőtlen Szűz Máriát ábrázolja.A jobboldali torony alatt lévő kápolnában van Szent Lucentius vértanú ereklyéje, egyházi tekintetben a templomnak ez a legnagyobb kincse.A vértanú földi maradványait IX. Pius pápa ajándékozta a templomnak; személyesen ismerték egymást Károlyi István gróffal, s a pápa ezzel az ereklyével jutalmazta a hitért és a művészetekért egyaránt nagy áldozatokat hozó grófot. Az altemplomban a csodálatos carrarai márványból készült szobrok, Pietro Tenerani alkotásai. Az altemplomban található Károlyi István és családtagjainak sírhelye.Készítettem egy videót is a templomról. A kísérő dalt Zámbó Jimmy ebben a templomban énekelte.http://www.youtube.com/watch?v=xsEXkIbUgBs
Városlátogatások Korfu, a zöld sziget
Korfu, a zöld szigetKorfu a Jón tengerből kiemelkedő mediterrán sziget, buja, dús növényzetével érdemelte ki a turisták által ráragasztott jelzőt: „A zöld sziget” Ezen a szigeten esik a legtöbb eső a görög szigetvilágban. Az elnevezés különösen a kora-nyári időszakra igaz, mert nyár végére a forró, görög napsütésben még a falevelek is lebarnulnak. Korfu szigetéhez több mitológiai történet is kapcsolódik. Már a sziget nevének eredete is érdekes. Egyes kutatók szerint Korfu Kerküra nimfáról kapta a nevét. Poszeidón itt rejtette el szerelmét. A tengerek istene beleszeretett a gyönyörű nimfába és elrabolta. Nem volt hova rejtenie a lányt, ezért megvásárolta a szigetet és elnevezte Korkürának. A sziget első lakóit Poszeidón és Kerküra gyermekének, Phaiax leszármazottjainak tartják, a mai lakosság őseit phaiákoknak hívják.Korfu, Homérosz Odüsszeiájában megemlített phaiákok gazdag szigete. Odüsszeusz "kővé dermedt" hajója ma is ott horgonyoz Paleokasztritsa mellett. A kolostorral szembeni szikla volt a legenda szerint Odüsszeusz hajója, amelyet Poszeidón kővé változtatott.Egy kis történelem:Korfu stratégiai fekvése és szépsége miatt több birodalom uralma alá is tartozott, végül 1864-ben lett a Görög Királyság része. A fővárosa, a sokszínű Kerkira a mai napig megőrizte a római, a bizánci és a velencei korok jellegzetességeit. A klasszikus értékek jól megférnek a természeti kincsekkel és a modern infrastruktúrával. 2007-ben felkerült a Világörökségek listájára. A sziget védőszentje Szent Szpiridon, aki 1553-ban Korfut megmentette a pestisjárványtól, majd 1716.-ban elűzte a törököket. A csata egyik sorsdöntő pillanatában megjelent az erőd bástyáján egyik kezében kereszttel másikban égő fáklyával, közben a mennydörgő égbolton villámok cikáztak, a törökök pedig úgy megrémültek a látványtól, hogy elmenekültek és soha többé nem tértek vissza Korfura. Ennek emlékére minden évben, augusztus 11-én látványos körmenetet tartanak. Hálájuk jeléül a sziget lakosai ma is gyakran látogatnak el templomába a szent ereklyéihez. A város:A vidám hangulatú város túlnyomórészt velencei stílusú épületeihez jól illeszkednek a francia és angol építészet elemei. Az óváros szűk, macskaköves sikátorai mellett többszintes épületeket láthatunk, a sétálóutcákon kávézókkal és éttermekkel.A városképet a Régi erőd uralja, mely többszöri újjáépítés után mai formáját 1715-ben kapta. A Szent György kápolna klasszicista épületét az angolok emelték. Fentről gyönyörű kilátás nyílik a városra és a kék tengerre.Esplanada tér:A város központja a régi erőd bejáratával szemben kialakított hatalmas tér. A tágas, levegős teret gyönyörű épületek szegélyezik, melyek az eltérő stílusok ellenére harmonikus összhangba olvadnak. Óváros felöli oldalán áll a Liston árkádos épülete. Ezt a szuezi csatorna építőjének édesapja Leseps mérnök tervezte. A nyári nap elől kellemes menedéket nyújtó árkádsoron lévő kávézók teraszán megkóstolhatjuk a frappét, ami görög módra készített jegeskávét jelent. A tér északi oldalát a Szent Mihály és György palota foglalja el.Homérosz által megénekelt sziget szépsége és a görög életérzés a mai napig vonzza a turistákat. A hely hangulata magával ragadó, elfedi az elhanyagolt, felújításra váró épületek látványát.Végezetül korfui tartózkodásunk egy aktualitása:„Péntek reggel, helyi idő szerint 10:12-kor a Richter -skála szerinti 5,1-es erősségű földrengés rázta meg Görögország középső részét. A legnagyobb földmozgások a Plastiras-tó mellett, Kartditsa elnevezésű településtől nyugatra voltak, de a földrengést Korfu szigetén is érzékelték. A földrengés sehol sem okozott nagyobb károkat, és sérültekről sem érkeztek hírek.”Úgy megijedtünk, hogy rögtön legurítottunk néhány pohár ouzót.Nézzünk meg egy videót:https://www.youtube.com/watch?v=IkWAwyL0rJU                                                                                                           By vinpet
Partnereink


Keress bennünket a Facebookon!